Make a Reservation

Send us a message with your desired room type, arrival date and number of nights you'd like to reserve, and we'll contact you in no time.

ПЕТТА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ДЕМОГРАФИЈА НА БАЛКАНОТ

ПЕТТА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ДЕМОГРАФИЈА НА БАЛКАНОТ

Економски институт - Скопје и DemoBalk асоцијацијата ја организираат петтата меѓународна конференција за демографијата на Балканот „Населението на Балканот на прагот на 21-от век“, која ќе се одржи во септември/октомври 2015 година. Оваа конференција има за цел да ја процени демографската ситуација на Балканот на почетокот на 21-от век и да привлече внимание на главните демографски трендови и нивните потенцијални ефекти на среден и долг рок.

Во изминатиот период, DemoBalk асоцијацијата и локални организатори од Балканските земји организираа четири научни конференции за демографијата на Балканот: Солун, Грција (1996); Сараево, Босна и Херцеговина (2000); Белград, Србија (2005) и Будва, Црна Гора (2010 година).

Повеќе детали клик тука