Make a Reservation

Send us a message with your desired room type, arrival date and number of nights you'd like to reserve, and we'll contact you in no time.

Глобален Инвестициски Самит 2013

Глобален Инвестициски Самит 2013

Вториот глобален инвестициски самит во Македонија во организација на “Македонија 2025” започнува денес во нашиот езерскиот комплекс Метропол.


Агендата со листа на предавачи и други информации ќе пронајдете на официјалната веб страна за овој настан: http://www.mgisummit.org/