Make a Reservation

Send us a message with your desired room type, arrival date and number of nights you'd like to reserve, and we'll contact you in no time.

Ammonia Refrigeration Technology

Ammonia Refrigeration Technology

Најновите достигнувања и вести во индустријата за ладењето и климатизацијата ќе бидат презентирани и дискутирани од страна на група на Меѓународните експерти на 5-тата меѓународна конференција  Ammonia Refrigeration Technology која се одржува во езерскиот комплекс Метропол во Охрид. Повеќе информации за оваа конференција може да се најдат на официјалната веб-страна на конференцијата: http://www.mf.ukim.edu.mk/web_ohrid2013/ohrid-2013.html 

 

"Ammonia Refrigeration Technology"
9-11 Мај 2013г. Охрид, Република Македонија
Хотел Метропол