Make a Reservation

Send us a message with your desired room type, arrival date and number of nights you'd like to reserve, and we'll contact you in no time.

Европска школа за теорија на информациите 2013

Европска школа за теорија на информациите 2013

Метропол езерскиот комплекс е домаќин на: Европската школа за теорија на информациите 2013


Заеднички организиран од страна на Аалборг универзитетот, Универзитетот Гоце Делчев од Штип, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје, Универзитетот од Нови Сад, и техничкиот Универзитет Минхен и официјално спонзориран од страна на ИЕЕЕ за информациска теорија, Европската школа за Теорија на информациите 2013 ќе се одржи во Охрид, Република Македонија, помеѓу  22ри и 26ти Април. Како и обично, училиштето оваа година ќе ги собере студентите од многу различни земји и да им обезбеди можност да слушаат истакнати истражувачи во областа, да ги презентираат своите истражувачки резултати и да добијат повратни информации.
Повеќе детали за овој настан ќе пронајдете на официјалната страна за настанот: http://www.itsoc.org/european-school-2013