Make a Reservation

Send us a message with your desired room type, arrival date and number of nights you'd like to reserve, and we'll contact you in no time.

Акционерско собрание 2013

Акционерско собрание 2013

Врз основа на член 383, 384 и 387 од Законот за трговските друштва, а во врска со член 22 од Статутот на „ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ“ АД - Охрид, Одборот на директори објавува повик до акционерите за учество на Собрание на „ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ“ АД - Охрид.
Собранието ќе се одржи на ден 04.03.2013 година (понеделник), со почеток во 12:00 часот, во седиштето на Друштвото (бизнис-сала), нас. Долно Коњско б.б., Охрид.
За повеќе детали клик тука.