Make a Reservation

Send us a message with your desired room type, arrival date and number of nights you'd like to reserve, and we'll contact you in no time.

Нови телевизиски канали

Нови телевизиски канали

Од почетокот на 2013 година, Хотелите Метропол, Белви и Турист ќе бидат збогатени со уште поголем број ТВ канали со одличен квалитат.

Листа на канали:

TV kanali