Make a Reservation

Send us a message with your desired room type, arrival date and number of nights you'd like to reserve, and we'll contact you in no time.

Политика и перспективи на еколошки одржливо земјоделство и рурален развој во Југоисточна Европа

Политика и перспективи на еколошки одржливо земјоделство и рурален развој во Југоисточна Европа

Форум за земјоделска стратегија 2012: "Политика и перспективи на еколошки одржливо земјоделство и рурален развој во Југоисточна Европа", 16-19 октомври 2012 година, Охрид, Македонија

APF 2012 година ќе се одржи во езерскиот комплекс Метропол во Охрид, Република Македонија, од 16 - 19 октомври и ќе биде организирана од страна на постојаната работна група за регионален рурален развој (SWG) во ЈИЕ и на Македонското Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Целта на APF е да се поттикне имплементацијата на политиките на ЕУ за земјоделски и рурален развој во Југоисточна Европа во однос на понатамошната интеграција на земјите од ЈИЕ, како и нивните политики за земјоделски и рурален развој во ЕУ.
Како резултат, Форумот ќе направи агенда за обезбедување на насоки за соодветни земјоделски и рурален развој во Југоисточна Европа.
Темите за дискусија ќе бидат следните:
• Зајакнување на водните ресурси и управувањето со шумите соработка во Југоисточна Европа;
• Развојни површини за развој на прекуграничните рурални средини на Западен Балкан во рамките на територијалната и регионална соработкa.

За повеќе информации погледнете ја официјалната веб-страна на органозаторот: http://www.seerural.org