Make a Reservation

Send us a message with your desired room type, arrival date and number of nights you'd like to reserve, and we'll contact you in no time.

Меѓународниот симпозиум ЕНЕРГЕТИКА 2012

Меѓународниот симпозиум ЕНЕРГЕТИКА 2012

ЗЕМАК оваа година го организира Меѓународниот симпозиум ЕНЕРГЕТИКА 2012. Симпозиумот кој ќе се оддржи од 04-06 Октомври, на прекрасните предели на Охридското езеро, во хотелите Метропол и Белви.

ЗЕМАК оваа година одбележува уште еден крупен настан, а тоа е дваесет години од формирањето на Здружението на Енергетичарите на Македонија. За овие години во здружението “продефилираа” голем број на научни работници, академици, директори на големи компании, експерти од разни области на енергeтиката од Македонија и светот. Беа оддржани голем број на советувања, од кои седумнаесет Меѓународни Советувања, со претставници од Европа, Азија, Америка, Јапонија, и Балканските земји и беа публикувани 17 зборници со преку 1700 трудови.