Make a Reservation

Send us a message with your desired room type, arrival date and number of nights you'd like to reserve, and we'll contact you in no time.

ГЛОБАЛЕН ИНВЕСТИЦИСКИ САМИТОТ НА МАКЕДОНИЈА 2025

ГЛОБАЛЕН ИНВЕСТИЦИСКИ САМИТОТ НА МАКЕДОНИЈА 2025

Македонија 2025 и Македонската фондација за развој на претприемаштвото го организираат првиот Македонски Глобален инвестициски самит 2012 кој се одржува во Езерски комплекс Метропол во периодот од од 18-ти до 21 - ви Октомври 2012. Во самитот ќе бидат содржани повеќе работни панели и можности за дискусија  и истражување на информации кои можат да ја стимулираат соработката помеѓу повеќе македонски и странски компании од различни сектори.

Брошура.