Make a Reservation

Send us a message with your desired room type, arrival date and number of nights you'd like to reserve, and we'll contact you in no time.

5-ти конгрес на Македонското респираторно здружение со меѓународно учество

5-ти конгрес на Македонското респираторно здружение со меѓународно учество

5-от конгрес на Македонското респираторно здружение со меѓународно учество ќе се одржи од 26 до 29 септември 2012 година во Езерски компелс Метропол - Охрид.

Конгресот е во организација на Универзитетската клиника за пулмологија и алергологија од Скопје. Овој конгрес е најголем собир на специјалисти и субспецијалисти пулмолози и алерголози од Република Македонија со активно учество на специјалисти oд различни специјалности по торакална хирургија, пневмофтизиологија, инфективни болести, медицина на трудот, педијатрија, како и колеги од други специјалности од земјата и повеќе од 20 поканети предавачи од странство.

Главни теми на конгресот ќе бидат: астма, ХОББ, белодробните карциноми, болестите на плеврата, инфективните болести на белите дробови, алергиските болести на дишните органи, професионалните болести на белите дробови и други болести кои имаат белодробна афекција.

 

Повеќе информации можете да пронајдете на њеб страната: http://pulmo.edu.mk/kongres.asp