Make a Reservation

Send us a message with your desired room type, arrival date and number of nights you'd like to reserve, and we'll contact you in no time.

Хотели Метропол -домаќини на 25-та годишна конференција на АЕХТ

Хотели Метропол -домаќини на 25-та годишна конференција на АЕХТ

Во периодот од 8-ми до 13- ти Октомври 2012 година нашите хотели ќе бидат домаќини на 25-тата годишна конференција на АЕХТ (асоцијација на европски хотелско-туристички училишта), каде што членуваат преку 420 училишта од 40 земји од Европа. Подготовките за организација се во тек и се очекува да присуствуваат од 700 до 1000 учесници. www.aeht2012.mk

Главен организатор и домаќин на оваа меѓународна конференција е Средно училиште на град Скопје "Лазар Танев"- Скопје - Угостителско туристичка струка.