Make a Reservation

Send us a message with your desired room type, arrival date and number of nights you'd like to reserve, and we'll contact you in no time.

ДЕГУСТАЦИЈА НА ВИНО И ЏЕЗ МУЗИКА ВО ЖИВО

ДЕГУСТАЦИЈА НА ВИНО И ЏЕЗ МУЗИКА ВО ЖИВО

ДЕГУСТАЦИЈА НА ВИНО И ЏЕЗ МУЗИКА ВО ЖИВО

Почувствувајте ги звуците на џезот
Преку магичниот вкус на
ВИНАТА “СКОВИН” И “SHERRY BAND”

Добредојдени сте да ја дегустирате Шардоне-Џез вечерта

Вечерва – 28.07.2012
Тераса на Хотел Метропол
После 20.00 часот