Make a Reservation

Send us a message with your desired room type, arrival date and number of nights you'd like to reserve, and we'll contact you in no time.

Петтиот меѓународен конгрес на невролозите во Република Македонија

Петтиот меѓународен конгрес на невролозите во Република Македонија

ОБРАЌАЊЕТО НА ПРЕСЕДАТЕЛОТ НА КОНГРЕСОТ:

Почитувани колеги,

Големо задоволство е да ве поканам на Петтиот меѓународен конгрес на невролозите во Република Македонија која ќе се одржи во Метропол езерски комплекс – Охрид, од 14 до 16 Јуни.

Теми:

         Цереброваскуларни болести

         Невропсихологија

         Heredodegenerative болести

         Главоболка и болни симптоми

         Итно Невролошки членки

         Демиелинизирачки и невроимуната болести

         Невромускулни болести

         Епилепсија

         Развојни неврологија

         Разно

Работни јазици: македонски и англиски

Апстракт поднесување: Апстракт поднесување на понудите: 2012/4/1

Ве молиме испратете апстракти на: congress@concept.com.mk

Апстрактите мора да имаат максимум 250 зборови и треба да бидат напишани на македонски или англиски јазик. Апстрактите мора да бидат подготвени во Microsoft Word за Windows, Mac C Times во или Times New Roman фонт, големина 12.

Апстрактот треба да содржи:

     а) Целта на истражувањето;
     б) материјалите и методи;
     в) резултатите и
     г) заклучок.

Неопходно е да се укаже на презентер како и изборот на орален или постер презентација на апстрактот.
Научниот одбор го задржува правото да ја прифати или одбие која било апстрактни како и начинот на презентација и го извести барателот преку е-мејл.

 
Претседател на Конгресот
Професор Вера Петрова, д-р


Агендата со повеќе информации можете да најдете на следниот линк: http://www.nevrologija.com.mk/Aktivnosti/Programa.html