Make a Reservation

Send us a message with your desired room type, arrival date and number of nights you'd like to reserve, and we'll contact you in no time.

Симпозиум за примена на еколошки прифатливи мерки и техники за заштита на растенијата

ХХХVIII Советување за заштита на растенијата и Симпозиум за примена на еколошки прифатливи мерки и техники за заштита на растенијата
ПЕТТА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ДЕМОГРАФИЈА НА БАЛКАНОТ

Економски институт - Скопје и DemoBalk асоцијацијата ја организираат петтата меѓународна конференција за демографијата на Балканот „Населението на Балканот на прагот на 21-от век“, која ќе се одржи во септември/октомври 2015 година.VI КОНГРЕС НА МАТЕМАТИЧАРИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 15-18 јуни 2016 Охрид

Ова е прва покана за учество на VI Конгрес на математичарите на
Македонија, организиран од Сојузот на математичари на Македонија.
Затварање на Охридско Лето 2014

Во ресторанот на плажата пред Хотел Белви вчера 21.08.2014 се одржа свечено затварање на 54-тото издание на Охридското Лето5- ти Конгрес на математичари од Македонија

5- ти Конгрес на математичари од Македонија 24-27 Септември
18-та Јуниорска Балканска математичка Олимпијада

104 основци од 17 земји од Балканот, Европа и Азија, ги одмеруваат своите математички знаења
на 18 -тата Јуниорска Балканска математичка Олимпијада.70-та средба на правниците

70-та средба на правниците
Глобален Инвестициски Самит 2013

Вториот глобален инвестициски самит во Македонија во организација на “Македонија 2025” започнува денес во нашиот езерскиот комплекс Метропол.Ammonia Refrigeration Technology

"Ammonia Refrigeration Technology"
9-11 Мај 2013г. Охрид, Република Македонија
Хотел Метропол
Европска школа за теорија на информациите 2013

Метропол езерскиот комплекс е домаќин на: Европската школа за теорија на информациите 2013