СКОВИН - пријател и спонзор на фестивалот

СКОВИН - пријател и спонзор на фестивалот

Во изминативе 51 година, Фестивалот „Охридско Лето“ се потврди како една од најзначајните културни манифестации во Република Македонија, а паралелно со тоа успеа да го одржи и чекорот со европските и светските културни токови и се вброи во елитата на најголемите и најзначајни Фестивали во светот, што го потврди и со членството во Асоцијацијата на елитните европски фестивали каде што е рамноправна членка веке 16 години.

Винарија СКОВИН – пријател и подржувач на Охридско Лето